Κλινικά Περιστατικά

Tοποθέτηση ολοκεραμικών όψεων για κλείσιμο...
Aποκατάσταση φραγμού. Διευθέτηση μαλακών ιστών,...
Βελτίωση αισθητικής πρόσθιας ζώνης με την...
Τοποθέτηση εμφυτεύματος στην αισθητική ζώνη....
Τοποθέτηση εμφυτεύματος στην αισθητική ζώνη....
Προσθετική αποκατάσταση φραγμού επί εμφυτευμάτων.
Αποκατάσταση πρόσθιας περιοχής με ολοκεραμικές...
Αποκατάσταση φραγμού βρυγμομανούς ασθενούς με...
Τοποθέτηση ολοκεραμικών όψεων για αποκατάσταση...
Τοποθέτηση ολοκεραμικών όψεων για κλείσιμο...